Klage

Du kan klage på forhold knytt til miljørettet helsevern som du opplever at kan føre til helseproblem. Du må først forsøke å ta opp saka med den som forårsaker problemet for å prøve å komme fram til ei løysing.

Du kan ringe oss for å drøfte forholdet først, men om du vil klage må du gjere dette skriftleg. Bruk det elektroniske skjemaet under eller kontakt oss direkte per telefon eller e-post. Ikkje send personsensitive opplysningar per e-post. 

Klager har i utgangspunktet ikkje rett til å vere anonym, med mindre ein har sakleg grunn for det. Kontakt oss dersom du har spørsmål om dette.

 

 

Kva skjer med klagen min?

Når vi mottar klagen vurderer vi først om saken fell inn under vårt ansvarsområde, og om vi har ressurser til å behandle den. Vi mottar mange klager, og sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad. Du vil få svar innen tre veker om kva vi gjer med saka. 

Dersom vi behandler saka, tar vi kontakt med partene i saken. Dei fleste saker løyser seg med dialog.