Skadedyr

For klager på rotter i avløp, kontakt kommunen sin vatn- og avløpsetat. 

Dersom du mistenker rotter eller andre skadedyr inne på et serveringssted må du ta kontakt med Mattilsynet

Folkehelseavdelinga fører tilsyn etter forskrift om skadedyrbekjempelse. Her er eksempler på hva du kan klage på via det elektroniske skjemaet:

  • Skadedyr som kommer inn til deg fra naboleilighet.
  • Veggedyr, kakerlakker eller andre insekter på overnattingssted som du har brukt.
  • Store mengder rotter eller andre skadedyr som skyldes at dei får mat frå nokon. 

Dersom du har et skadedyrproblem som skuldast ein privatperson bør du forsøke å ta opp saken med vedkomande før du sender klage til oss. 

Du kan ikkje klage på at du har fått skadedyr på din egen eiendom, med mindre problemet åpenbart skyldes en naboeiendom. Alle som eig eller brukar ein eigedom har plikt til å forebygge skadedyr, og bekjempe skadedyr dersom det blir mange. Dersom det er skadedyr på din eigen eigedom anbefaler vi at du tar kontakt med et skadedyrfirma.

Folkehelseinstituttet har en nettside om skadedyr hvor du kan finne informasjon. Der finner du også veiledning om kjøp av skadedyrbekjempelse, samt liste over firma som har godkjente skadedyrbekjempere.