Kinn Kommune

Smittevern

Smittevern

Primæransvaret for smittevernet er gjennom kommunehelsetjenesteloven og smittevernloven lagt til kommunehelsetjenesta. Folkehelseinstituttet har hovudansvaret for rådgiving og assistanse til kommunane i smittevernspørsmål. Smittevernarbeidet i Norge er i dag regulert i smittevernlova.

Smittevernplan
Tittel Publisert Type
Ressursliste smittevern

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ressursar+smittevern.pdf
Ressursliste smittevern

04.12.2019 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Ressursar+smittevern.xlsx
Smittevernplan for XX kommune

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Smittevernplan+XX+kommune.pdf
Smittevernplan for XX kommune

04.12.2019 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Smittevernplan+XX+kommune.docx
Forslag til ROS

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag+til+ROS.pdf
Forslag til ROS

04.12.2019 Filtype: doc. Klikk for å laste ned Forslag+til+ROS.doc
Smittevernplan - mal

04.12.2019 Filtype: doc. Klikk for å laste ned Smittevernplan+-+mal.doc
 
 

Ressursar

Folkehelseinstituttet: Smittevernhåndboka 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven)

Folkehelseinstituttet: Lover og forskrifter innen smittevernet

Folkehelseinstituttet: Smittevern i helsetjenesten - mikrobespesifikke tiltak

Momentliste for kommuner som lager kommunal smittevernplan (pdf)

Mal for smittevernplan frå Salten kommune