Kinn Kommune

Tuberkulose

Tuberkulose

Folkehelseavdelinga har utarbeidd eit Tuberkulosekontrollprogram som er ein del av smittevernplanen for Flora kommune. 

Risikogrupper:

  • Overføringsflyktningar som kjem direkte til kommunen
  • Familiegjenforente som kjem direkte til kommunen
  • Arbeidsinnvandrarar, inkl. au pair, frå høgendemiske område
  • Helse- og undervisningspersonell etter opphald i høgendemisk område
  • Pasientar med tidlegare smittehistorikk

Ressursar

Folkehelseinstituttet: Tuberkuloseveilederen

Folkehelseinstituttet: Tema: Tuberkulose

Folkehelseinstituttet: Liste over land med høg førekomst av Tuberkulose

Folkehelseinstituttet: Dokumentasjons- og henvisningsskjemaer, flytskjemaer, rapportskjema, behandlingsplaner og maler