Kinn Kommune

Skular og barnehagar

Skular og barnehagar

Klikk for stort bileteGodkjenning av skular og barnehagar
Alle skular og barnehager skal ha helsekvalitetar som sikrar borna sunne omgjevnader. Dette gjeld faktorar som inneklima/luftkvalitet, belysning, lydforhold, sanitære forhold, psykososiale forhold og sikkerheit.

Føreskrifta skal nyttast ved planlegging, tilrettelegging og drift av:

1. Barnehager og andre verksemder som mot godtgjerdsle gjev tilsyn med og omsorg for born under skulepliktig alder når:

  • Verksemda er regelmessig.
  • Tilbyr opphaldstid på meir enn ti timar i veka.
  • Tal born som er tilstades samtidig, er tre eller flere.

2. Grunnskular

3. Vidaregåande skular

 

Skjema for søknad om godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern i skule og barnehage (+rettleiar) (DOC, 357 kB)

Søknadsskjema for planuttale etter forskrift om miljøretta helsevern skule og barnehage (DOCM, 69 kB)

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Miljø og helse i skule og barnehagen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler