Skular og barnehagar

Godkjenning av skular og barnehagar
Alle skular og barnehager skal ha helsekvalitetar som sikrar borna sunne omgjevnader. Dette gjeld faktorar som inneklima/luftkvalitet, belysning, lydforhold, sanitære forhold, psykososiale forhold og sikkerheit.

Føreskrifta skal nyttast ved planlegging, tilrettelegging og drift av:

1. Barnehager og andre verksemder som mot godtgjerdsle gjev tilsyn med og omsorg for born under skulepliktig alder når:

  • Verksemda er regelmessig.
  • Tilbyr opphaldstid på meir enn ti timar i veka.
  • Tal born som er tilstades samtidig, er tre eller flere.

2. Grunnskular

3. Vidaregåande skular

 

Skjema for søknad om godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern i skule og barnehage (+rettleiar)

Søknadsskjema for planuttale etter forskrift om miljøretta helsevern skule og barnehage (DOCM, 69 kB)

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Miljø og helse i skule og barnehagen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler